Frequently Asked Questions

 

Het dak ligt deels in de schaduw. Heeft het wel zin om een Warmelucht Collector te plaatsen?

Het is heel belangrijk dat de warmelucht collectoren niet in de schaduw liggen. Voorwerpen zoals een dakkapel of boom zijn een grote stoorzender.  

Ligt een collector wel gedeeltelijk in de schaduw, dan wekt zonnepaneel  significant minder op. 

De oplossing voor schaduw collector is om een opstelling te proberen te creëren waarbij de panelen buiten de schaduw liggen.

Hoe monteer ik een luchtcollector ?
Het monteren van de luchtcollector is heel eenvoudig:

1 Je maakt een gat van 100mm doorsnede in de muur.
2 Je monteert de meegeleverde buis in het gat.
4 Het draadje wat aan de luchtcollector naar binnen via hetzelfde gat en monteer de meegeleverde thermostaat.
5 Monteer het afdekrooster voor binnen op de buis.
6 Men plaatst aan de buitenmuur de luchtcollector met de 4 meegeleverde schroeven.  
Kan een Warmeluchtcollector op een monument bevestigd worden?

Jazeker is dit mogelijk, maar hier gelden wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden

Zo is er een omgevingsvergunning voor nodig. Deze worden aangevraagd bij de gemeente of bij omgevingsloket. De aanvraag zal vervolgens worden beoordeeld vanuit de omgeving. Tevens wordt er gekeken wat de invloed van het Zonnepaneel is om de waarde van het pand.

De Warmelucht zonnepanelen mogen eveneens niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De dakbedekking op monumentale panden in een beschermd stadsgezicht mag niet veranderd worden.


Mag de Warmelucht Collector op een huurwoning geplaatst worden?

Bij de huurwoning is de woningbouwcooperatie de eigenaar. De eigenaar van de huurwoning ( natuurlijk persoon) moet hiermee akkoord gaan. 


Heeft een Warmeluchtcollector wel nut als het dak niet op het zuiden ligt?

Jazeker, dan is het alsnog interessant.

Als ze onder een hellingshoek van 35 a 40 graden op het zuiden liggen is dit het ideaalst. Als een collector in de optimale richting ligt dan ontvangt het paneel circa duizenden zonuren per jaar.

Een collector met een afwijking van 30 graden naar het westen of oosten leveren over het algemeen ook een interessant voordeel op. Als het dak op het noorden ligt dan is een collector meestal onvoordelig. Er is namelijk dan geen sprake van direct zonlicht.

Bepaal de oriëntatie

Hierbij komen de bouwtekeningen van het huis van pas. Hierop staat altijd een Noordpijl. De kompasfunctie of Google Maps is ook een oplossing. 

Plat dak

Op een plat dak zijn de zonnepanelen in principe in iedere richting te plaatsen. Ook is het mogelijk een zogenaamde oost-west opstelling te plaatsen. Hierbij worden een aantal zonnepanelen naar het oosten gericht,  en een deel naar het westen gericht.


Voldoende Zon in Nederland?

Er zijn gemiddeld 1500 zonuren  per jaar, er is dus ruim voldoende zon voor zonnepanelen. Bij daglicht werkt het ook gewoon.

Als er wat minder zonlicht is zullen de panelen energie opwekken. Ook bij bewolking.


Verschil Zonlicht Oosten en Westen  van Nederland

De zon instraling is in het Westen van Nederland hoger dan in het Oosten. In het Westen zullen de Zonnepanelen een iets hogere opbrengst krijgen. 


Is er een vergunning nodig?

Nee, in de meeste gevallen niet

Het moet voldoen aan één of meerdere punten van onderstaande, Anders is er een vergunning nodig:

  • Collectoren op een plat dak moeten minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen;
  • De panelen worden op een dak gemonteerd;
  • Panelen op een schuin dak mogen niet uitsteken. Ze moeten direct in of op het dakvlak geplaatst worden in dezelfde hellingshoek als het dakvlak zelf;
  • Het pand geen monument is of een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht

Worden de Warmelucht Collectoren in de achtertuin geplaatst? Dan moet er aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan.

  • Constructie niet hoger dan 5 meter
  • Voldoen aan de voorwaarden van het bestemmingsplan van de woning
  • Aanvragen vergunning


Woon je in een beschermd dorps- of stadsgezicht of in een monument, Vraag dan een omgevingsaanvraag in bij de gemeente.

Passen de Warmelucht Collectoren op de woning?

Niet elke woning is geschikt om Warmelucht Collectoren op te bevestigen. 

Wel als er aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:


  • De vrije ruimte moet de hele dag schaduwvrij zijn; 
  • Het dak bij voorkeur gericht op zuiden, zuidoosten of zuidwesten;
  • Genoeg vrije ruimte voor het plaatsen van minimaal 6 tot 8 panelen; dit is gemiddeld genomen ongeveer 17 m2;


Weergeven 1 t/m 8 van in totaal 8